495 514 556 info@koznihk.cz

Kontakt

 

MUDr. Marta Boudyšová
IČO 04817877

Jeronýmova 750, Hradec Králové
mail: info@koznihk.cz
tel. +420 495 514 556